روزنامه سیاسی، فرهنگی،اجتماعی

روزنامه امیدمردم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:همت الله دانش

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج- خیابان سردار جنگل شمالی

ساختمان فدک طبقه دوم واحد هشت