روزنامه اجتماعی، سیاسی، هنری

روزنامه سبحان

صاحب امتیاز:موسسه فرهنگی هنری دنیای اندیشه سبحان

مدیرمسئول:سیدابوالحسن حقایقی

آدرس:فارس- شیراز- خیابان سی متری سینماسعدی،

خیابان ذوالانوار شرقی- ساختمان تابان- واحد13 و 14