روزنامه سیاسی، فرهنگی،اجتماعی

روزنامه عصرانتظار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:زریر حجتی

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد – یاسوج –

میدان انقلاب(عدل)-جنب داروخانه دکتر پناهی