روزنامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

روزنامه گیلان امروز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد کاظم شکوهی راد

آدرس:گیلان-رشت-چهارراه میکاییل -پشت بانک مسکن مرکزی- پلاک 105