هفته نامه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی

هفته نامه آریتان

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:غفار پارسا

آدرس:اردبیل-مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین-اول خیابان

آذربایجان-ساختمان دکتر دادمان-پلاک 101-طبقه 4-واحد 10