هفته نامه اجتماعی،فرهنگی،هنری،اقتصادی،سیاسی و ورزشی

هفته نامه امروز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:ارسلان احمدی

مدیر اجرایی:صادق احمدی

آدرس:چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-بلوار 17شهریور

نرسیده به میدان انقلاب-جنب سرپرستی بانک رفاه

نبش کوچه36-مجتمع سینا-طبقه اول-واحد4