هفته نامه سیاسی،اجتماعی، فرهنگی،ورزشی

هفته نامه رایحه مهر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:غلامحسن اسلامی صدر

آدرس:قزوین- خیابان بوعلی غربی- جنب حلیم سحر

پلاک 309 طبقه سوم واحد 6