هفته نامه اجتماعی، سیاسی، هنری

هفته نامه صدرا

صاحب امتیاز:موسسه فرهنگی و هنری صدرا

مدیرمسئول:علیرضا داداش زاده

آدرس: مازندران-قائم‌شهر- خیابان ساری- یاس 40