هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

هفته نامه صدف خلیج فارس

صاحب امتیاز:شرکت صدف رایانه خلیج فارس (سهامی خاص)

مدیرمسئول:معصومه اکبری

آدرس:هرمزگان- بندرعباس-بلوار امام حسین (ع)

 جنب تالار مهرگان – طبقه فوقانی املاک صابر