هفته نامه فرهنگی، سیاسی،اجتماعی

هفته نامه طریق الوسطی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علی محمد دانشی

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج-خیابان معلم 2
ساختمان سلامت طبقه چهارم واحد 8