هفته نامه سیاسی،اجتماعی و فرهنگی

هفته نامه کوهرنگ

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدعلی الهی

آدرس:چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-بلوار مفتح

پایین تر از چهارراه ملت غربی-جنب فروشگاه

رینگ و لاستیک پاسارگاد